Web Shop for Kakemono, Japanese Hanging Scroll Paintings. Buy Kakejiku Online !
... ...

Biographies of Painters, Shodo Calligraphers

Home > Biographies of Artists
A B C D E F G H
I J K L M N O P
R S T U W Y Z
A Aizu Katsumi (1903 - 1991)
Araki Jippo (1872 - 1944)
Araki Kanpo (1831 - 1915)
Asami Kojo (1890 - 1974)
Ashizu Jitsuzen (1850 - 1921)
E Enomoto Chikatoshi (1898 - 1973)
G Ganku (1756 - 1839)
H Hanabusa Itcho (1652 - 1724)
Hasegawa Tohaku (1539 - 1610)
Hashimoto Gaho (1835 - 1908)
Hayami Gyoshu (1894 - 1935)
Hishida Shunso (1874 - 1911)
Hishikawa Moronobu (1618? - 1694)
I Ikegami Shuho (1874 - 1944)
Imao Keinen (1845 - 1924)
Ito Jakuchu (1715 - 1800)
Ito Shinsui (1898 - 1972)
Iwasa Matabei (1578 - 1650)
K Kaburaki Kiyokata (1878 - 1972)
Kaiho Yusho (1533 - 1615)
Kaneko Beiken (1883 - 1946)
Kano Chikanobu (1660 - 1728)
Kano Doshun (1747 - 1797)
Kano Eitoku (1543 - 1590)
Kano Isenin Naganobu (1775 - 1828)
Kano Masanobu (1434? - 1530?)
Kano Masunobu (1625 - 1694)
Kano Motonobu (1476 - 1559)
Kano Sansetsu (1589 - 1651)
Kano Tanyu (1602 - 1674)
Kano Tsunenobu (1636 - 1713)
Kano Yasunobu (1613 - 1685)
Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Kawai Gyokudo (1873 - 1957)
Kikuchi Yosai (1788 - 1878)
Kitagawa Utamaro (1753? - 1806)
Kitano Tsunetomi (1880 - 1947)
Kitsuda Eihoh (1902 - 1974)
Kobayashi Kokei (1883 - 1957)
Kumagai Naohiko (1829 - 1913)
Kushiro Unzen (1759 - 1811)
M Maeda Seison (1885 - 1977)
Maekawa Bunrei (1837 - 1917)
Maruyama Okyo (1733 - 1795)
Matsumoto Fuko (1840 - 1923)
Matsumura Keibun (1779 - 1843)
Miki Suizan (1887 - 1957)
Miwa Chosei (1902 - 1983)
Mizuta Chikuho (1884 - 1958)
Mori Kansai (1814 - 1894)
Mori Sosen (1747 - 1821)
Murakami Kagaku (1888 - 1939)
N Nagasawa Rosetsu (1754 - 1799)
Nakabayashi Chikutoh (1776 - 1853)
Nishiyama Suisho (1879 - 1958)
O Ogata Kenzan (1663 - 1743)
Ogata Korin (1658 - 1716)
Ogawa Usen (1868 - 1938)
Ohashi Suiseki (1865 - 1945)
Okakura Tenshin (1863 - 1913)
Okumura Togyu (1889 - 1990)
Otake Chikuha (1878 - 1936)
R Rai Sanyo (1781 - 1832)
Reizei Tamechika (1823 - 1864)
S Sakai Hoitsu (1761 - 1828)
Seki Seisetsu (1877 - 1945)
Sesshu Toyo (1420 - 1506 ?)
Shimazaki Ryuu (1865 - 1937)
Shimomura Kanzan (1873 - 1930)
Shiokawa Bunrin (1808 - 1877)
So Shiseki (1715 - 1786)
T Takaku Aigai (1796 - 1843)
Takeuchi Seiho (1864 - 1942)
Tani Buncho (1763 - 1840)
Tanomura Chikuden (1777 - 1835)
Tanomura Chokunyu (1814 - 1907)
Tawaraya Sotatsu (? - ?)
Terasaki Kogyo (1866 - 1919)
Tomioka Tessai (1836 - 1924)
Tosa Mitsuoki (1617 - 1691)
Tsubaki Chinzan (1801 - 1854)
Tsuchida Bakusen (1887 - 1936)
U Uemura Shoen (1875 - 1949)
Utagawa Hiroshige (1797 - 1858)
W Watanabe Kazan (1793 - 1841)
Watanabe Seitei (1852 - 1918)
Y Yamaguchi Kayo (1899 - 1984)
Yamamoto Baiitsu (1783 - 1856)
Yanagisawa Kien (1704 - 1758)
Yasuda Yukihiko (1884 - 1978)
Yokoyama Taikan (1868 - 1958)
Yosa Buson (1716 - 1784)
Back to Page Top